Obchodní podmínky Dům jógy Vinohrady

Nákup kreditu

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí zaregistrovat (on-line na našich internetových stránkách nebo na recepci) - systém na uvedenou e-mailovou adresu pošle unikátní čtyřmístný PIN kód pomocí kterého se budete moci přihlásit do systému.

Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je nutné složit na recepci částku pro zakoupení permanentky. Zaregistrovaní klienti bez zakoupené permanentky nemohou provádět rezervaci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci) nedostanou.

Zákazníci, kteří chtějí uplatňovat nárok na studentské ceny, se mohou zaregistrovat jako ostatní, jejich účet v rezervačním systému bude označen jako "studentský" na recepci Domu jógy Vinohrady po předložení potvrzení o studiu.

Platnost permanentky  je jeden  rok od posledního zakoupení permanentky. Zakoupené permanentky nelze vrátit.

Kredit poskytnutý na základě slevového kuponu či voucheru lze čerpat pouze po dobu uvedenou na kuponu.

Rezervace

Zaregistrovaní klienti se zakoupenou permanentkou si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line. Pokud potřebuje klient 2 nebo více míst na jednu lekci, je nutné rezervaci zadat buď e-mailem na info@dum-jogy.cz nebo sms na tel. 731 457 924. 

Po vyčerpání permanentky rezervační systém dovolí se přihlásit ještě 1x – do mínusu. 

Tento mínus se stornuje při nákupu permanentky nebo při úhradě příslušné lekce na recepci před samotnou lekcí.

Po rezervaci požadované akce online vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

Při zrušení jednotlivé akce provozovatelem budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu.

Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!

Danou rezervaci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, osobně na recepci Domu jógy Vinohrady nebo telefonicky, nelze však e-mailem!

Storno podmínky

Rezervovanou akci můžete stornovat buď v rezervačním systému nebo na recepci Domu jógy Vinohrady: pokud svoji rezervaci zrušíte méně jak 10 hodin před začátkem akce, bud Vám automaticky odečtena cena za tuto akci v plné výši.

Pokud si akci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit v intervalu 5 minut.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si Dům jógy Vinohrady vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Dům jógy Vinohrady si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích Domu jógy Vinohrady na e-mail uvedený při registraci.

Upozornění

Hot-jóga - jde o fyzicky náročnou praxi ve vyhřáté místnosti (38 - 42 °C) a toto cvičení se může zdát velmi namáhavé. Klient je tímto srozuměn, že před každou lekcí hot-jógy je povinen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Toto cvičení není vhodné pro nemocné s kardiovaskulárními problémy, závažnými chronickými nemocemi, pro děti mladší 15 let a pro těhotné v prvním trimestru. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Jóga - klient je tímto srozuměn, že před každou lekcí jógy je povinen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Toto cvičení není vhodné pro děti mladší 15 let a pro těhotné v prvním trimestru. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Účastník cvičebních lekcí v Domě jógy Vinohrady, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce hot-jógy a jógy, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Prohlašuje tímto, že je starší 15 let a pokud nedosáhl věku 18 let, má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na lekcích jógy a hot-jógy.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.


V případě potřeby se můžete spojit s provozní Domu jógy Vinohrady (v době 10,00 – 15,00 hod.) na tel +420 731 457 924  nebo kontaktovat přímo recepci (v době  15,00 – 21,00 hod.) na tel. +420 605 102 617.

Rezervace přes e-mail můžete na info@dum-jogy.cz. 

recepce Domu jógy Vinohrady na tel. +420 605 102 617
© 2012-2014 Dům jógy. Rezervační systém TravelSoft Fitness 3.6.